Vật dụng sửa chữa gia đình

Cái móc đồ 5mm

 

Chốt định vị 2.5x30mm

 

Chốt định vị 3x40mm

 

Khóa tay nắm tròn 60mm (3217)

 

Khóa tay nắm tròn 60mm mạ crôm

 

Khóa tay nắm tròn 60mm Classic

 

Khóa tay gạt

 

Kim bấm 10mm

 

Kim bấm 6mm

 

Kim bấm 8mm

 

Xích đông L - 25x25mm

 

Chặn dây cáp 18 pcs