Các dụng cụ cầm tay khác

Dao cắt giấy 9mm RH

 

Dao cạo (400mm)

 

Bút thử điện

 

Thước đo bằng nhôm 300mm

 

Dao thay thế 18mm

 

Bộ chìa lục giác Basic (Bộ 10 cái)

 

Hộp dụng cụ có khóa 011

 

Dao cắt giấy - 9mm

 

Thước dây - 2m RH

 

Búa nhổ đinh với tay cầm nhựa 160z

 

Thước dây - 3m

 

Dao cắt giấy - Professional