Kìm các loại

Kìm chéo 4.5''

 

Kìm đa chức năng basic 4.5''

 

Kìm mũi nhọn 4.5''

 

Bộ kìm cơ bản & Cờ lê

 

Kìm càng cua 8''

 

Kìm đa chức năng basic 6'' RH

 

Kìm cắt 6'' RH

 

Kìm cắt 8'' RH

 

Kìm mũi nhọn 8'' RH

 

Kìm mỏ quạ (7in)

 

Kìm mũi nhọn (150 mm)

 

Kìm cắt chéo (150 mm)