Khay nướng bánh RD (20cm) - có tay cầm

 

Khay nướng bánh RD (20cm) - có tay cầm

 

Khay nướng bánh RD (24cm) - có tay cầm

 

Khay nướng bánh RD (28cm) - có tay cầm

 

Khay nướng bánh SQ (22cm) - có tay cầm

 

Khay nướng bánh SQ (26cm) - có tay cầm

 

Khuôn bánh mì nhôm đúc (22.5cm)

 

Khuôn tròn nhôm đúc RD (18cm)

 

Khuôn tròn nhôm đúc RD (25cm)

 

Khuôn nướng chữ nhật (25cm)

 

Khuôn nướng chữ nhật (30.5cm)

 

Khuôn nướng chữ nhật 14"