Những dụng cụ phòng tắm

Giỏ treo phòng tắm

 

Giỏ treo phòng tắm

 

Giỏ đựng đồ giặt

 

Giỏ treo phòng tắm

 

Kệ gia vị 5007

 

Móc treo khăn tắm 5014