Đồ dùng nhà bếp

Đế đa năng (36cm H-94)

 

Miếng lót ly (Bộ 2 cái)

 

Kệ để dĩa 2 tầng

 

Dĩa ăn soup 9" - Bộ 4 cái

 

Kệ để dĩa 2 tầng

 

Kệ để dĩa 3 tầng (234)

 

Đế đa năng RD (36cm BLK)

 

Hộp đựng kẹo (217)

 

Dĩa ăn soup 9" - Bộ 4 cái

 

Kệ để dĩa 2 tầng

 

Miếng lót ly (Bộ 2 cái)

 

Dĩa ăn soup 9" - Bộ 4 cái