Dĩa ăn soup 9" - Bộ 4 cái

 

Dĩa ăn soup 9" - Bộ 4 cái

 

Dĩa ăn soup 9" - Bộ 4 cái

 

Dĩa ăn soup 9" - Bộ 4 cái

 

Dĩa đựng sốt 3.5"

 

Dĩa đựng súp nhựa 9"

 

Dĩa ăn soup 9" - Bộ 4 cái