Cốc đựng nước có nắp

 

Cốc đựng nước có nắp

 

Cốc đựng nước có nắp

 

Cốc đựng nước có nắp

 

Cốc đựng nước có nắp

 

Cốc đựng nước có nắp

 

Cốc đựng nước có nắp

 

Cốc đựng nước có nắp

 

Cốc đựng cà phê có nắp - 500ml (2 lớp)

 

Cốc pha cà phê 1000ml - Tay cầm mạ Crôm

 

Cốc đựng nước bằng thủy tinh - 500ml

 

Cốc đựng nước có nắp